Elevbaro, der er en forkortelse af ordet elevbarometer, er et digitalt feedback-redskab, som måler elevens oplevelse af at være fagligt og socialt deltagende – en information, du som lærer kan bruge til at øge differentiering og inklusion i undervisningen. Elevbaro bygger på tankerne bag Learning Rating Scale (Nissen 2011) og mere generelt på viden […]